Pronájem chata

    Home  /  Pronájem chata

Pronájem chata

Víte jak na pronájem chata? Vězte, že na základě písemné žádosti nájemce jste jako pronajímatel povinen doložit cenu jednotlivých služeb, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování podle této položky. Co z toho všeho vyplývá? Nájemce má platit pouze to, co je uvedeno v nájemní smlouvě nebo co vyplývá ze zákona.
Při pronájem chata by nájemní smlouva měla vždy obsahovat dvě částky, které má nájemce platit pronajímateli, a to výši nájemného – vyjadřující odměnu vlastníka nemovitosti za užívání jeho majetku a částku, kterou nájemce platí každý měsíc jako zálohu na jím spotřebované služby související s užíváním nemovitosti.

Nevíte si rady s nájemní smlouvou? Poradíme vám!

Povinnost hradit jiné služby má nájemce při pronájem chata jen v případě, že jsou výslovně sjednány v nájemní smlouvě. Pomůžeme vám ji pečlivě připravit!

Author | Comments | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pronájem chata Date | 15.7.2019

categories & tags